In verband met de Coronacrisis is seizoen 2019-2020 helaas voortijdig beëindigd. 

Digitale ledenvergadering gestart

Op donderdag 30 april 2020 is de eerste ronde van de digitale ledenvergadering gestart. Alle leden zijn per e-mail benaderd. Via de mail is een aantal documenten verstuurd om de leden in te lichten.Per e-mail kan worden gereageerd in een aantal rondes. De procedure is als volgt:

Beste soosleden,
 
Inmiddels is het jullie natuurlijk wel duidelijk dat een Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de normale wijze kon worden gehouden. Dat betekent dat ook het Paasklaverjassen dit jaar niet kon doorgaan. Niet alleen de anderhalve meter-regel maakt dat onmogelijk, maar ook het verbod op bijeenkomsten.
 
Het bestuur van de Recherchesociëteit Amsterdam heeft zich gebogen over de vraag of de (verplichte) vergadering niet op een alternatieve wijze kan plaatsvinden. Het antwoord is positief. Hieronder volgt een korte uitleg over de procedure die zal worden gevolgd. Allereerst zal het bestuur, zoals altijd, een agenda voor de vergadering opstellen en per e-mail aan de leden sturen. Daarbij zullen de niet-goedgekeurde notulen van de vergadering van vorig jaar worden gevoegd, maar ook een zogenaamd vergaderdocument.
 
Het vergaderdocument
 
In het vergaderdocument zal de agenda worden gevolgd, maar de bestuursleden zullen elk hun bijdrage geven in de vorm van mededelingen. Het verzoek is om dat document te lezen en puntsgewijs je eigen inbreng, als je die hebt, binnen een week via de mail te retourneren naar de secretaris, naar mij dus. Ik zal het vergaderdocument aanpassen met de inbreng van de leden en verspreiden naar het bestuur, zodat de bestuursleden ook hun visie en opmerkingen kunnen geven.
Daarna zal het aangepaste vergaderdocument weer per e-mail naar de leden worden gezonden, die er dan opnieuw op kunnen reageren. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd als in de eerste ronde. Ik ga er van uit dat vrijwel alle hobbels en plooien, als die er al zijn, na twee rondes zijn gladgestreken.
Als iedereen akkoord is, sluiten we de vergadering. De laatste versie van het vergaderdocument zal dan tevens dienen als verslag/notulen.
 
De kascommissie
 
De penningmeester zal met de leden van de kascommissie een procedure overeenkomen waarmee financiële verantwoordelijkheid kan worden afgelegd. Het bestuur hoopt op deze wijze aan de verplichtingen te kunnen voldoen om een ledenvergadering uit te
schrijven. Het is een interessant experiment, maar biedt wel de mogelijkheid dat ieder lid van zijn rechten gebruik kan maken.

Einde seizoen 2019-2020

Het kan jullie niet zijn ontgaan dat we in bijzondere tijden leven. De coronacrisis raakt de maatschappij hard en dus ook onze vereniging.

Hoewel er bij het bestuur gelukkig nog geen berichten zijn binnengekomen dat er leden met het coronavirus zijn besmet, heeft de crisis invloed op onze soosavonden. Het ligt niet in de verwachting dat de beperkende maatregelen al voor het eind van seizoen 2019-2020 zullen worden opgeheven of versoepeld.

Dat betekent dat wij als vereniging de rest van het seizoen als verloren moeten beschouwen. Ook in april en mei 2020 zullen er geen soosavonden worden georganiseerd. Er is dit voorjaar dan ook geen sprake van een algemene ledenvergadering of paasklaverjassen.

Als de situatie gedurende de zomer zich verbetert, zal het bestuur bezien of de vergadering alsnog kan worden gehouden in het najaar van 2020. Op dit moment is het echter nog veel te vroeg om nu al een datum vast te leggen. De onzekerheden voor de komende maanden zijn eenvoudigweg veel te groot.

Vooralsnog stelt het bestuur zich in op een normale start van het seizoen 2020-2021 in september, maar dat hangt sterk af van de verdere ontwikkelingen in de coronacrisis. Ik vertrouw er op dat jullie begrip hebben voor deze zeer uitzonderlijke situatie.

Ik wens jullie namens het bestuur gezondheid toe voor de komende periode. Wees voorzichtig en let op elkaar.

In verband met de Coronacrisis heeft het bestuur van de Recherchesociëteit Amsterdam besloten om de soosavond van 20 maart 2020 te annuleren. Dat besluit is mede genomen omdat de overheid grote en middelgrote bijeenkomsten afraadt, Ook de Algemene ledenvergadering van april wordt geannuleerd en verplaatst naar het najaar.

Maatregelen ingevolge de Avg

Het kan niemand ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht is geworden. Voor onze vereniging heeft dat een aantal gevolgen. 

Ten eerste betekent dit dat de leden op de hoogte moeten zijn gebracht van de wijze van gegevensverwerking. Dat is inmiddels gebeurd. 

Deze website is inmiddels voorzien van extra SSL-beveilinging, waardoor de verbinding niet meer via http maar via https verloopt. De website vraagt ook toestemming om cookies te mogen gebruiken. Dat zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het ongestoorde en goede gebruik van de website. 

Tenslotte is het verplichte protocol gegevensbescherming op de website geplaatst. Dit is vanuit het hoofdmenu te bereiken op het algemene deel van de website.

Beveiligingsmaatregelen website

Vanaf heden is de website van de Recherchesociëteit Amsterdam van een extra beveiliging voorzien. Als gebruiker merk je daar niets van, behalve dat in de adresbalk een slotje staat weergegeven en dat de adresregel in plaats van http://  met https://  begint.

Daarmee is de verbinding beter beveiligd.

Subcategorieën

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2011 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2012 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2013 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2014 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2015 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u de nieuwsartikelen die in het jaar 2016 op de website van de Recherchesociëteit Amsterdam zijn gepubliceerd.

Lid worden?

U kunt zich aanmelden bij de Recherchesociëteit Amsterdam als u werkt of heeft gewerkt bij een rechercheafdeling van de Amsterdamse politie of in de bijstand van de Koninklijke Marechaussee daar heeft gewerkt. Bij aanmelding zal worden na- gegaan of uw aanmelding correct is. Voor verdere informatie kiest u de menuoptie Aanmelden.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com
',type: 'inline'},modal: true});jQuery(document).on('click', '.popup-modal-dismiss', function (e) {e.preventDefault();jQuery.magnificPopup.close(); document.cookie='fmalertcookies=true; '+expires_cookie+'; path=/'});var name = "fmalertcookies" + "=";var ca = document.cookie.split(";");for(i = 0; i < ca.length; i++) {var c = ca[i];while (c.charAt(0)==" ") c = c.substring(1);if (c.indexOf(name) == 0){ acceptCooke = true; jQuery.magnificPopup.close();}}