In verband met de Coronacrisis is de start van seizoen 2020-2021 voorlopig geschrapt.

Digitale ledenvergadering gestart

Op donderdag 30 april 2020 is de eerste ronde van de digitale ledenvergadering gestart. Alle leden zijn per e-mail benaderd. Via de mail is een aantal documenten verstuurd om de leden in te lichten.Per e-mail kan worden gereageerd in een aantal rondes. De procedure is als volgt:

Beste soosleden,
 
Inmiddels is het jullie natuurlijk wel duidelijk dat een Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de normale wijze kon worden gehouden. Dat betekent dat ook het Paasklaverjassen dit jaar niet kon doorgaan. Niet alleen de anderhalve meter-regel maakt dat onmogelijk, maar ook het verbod op bijeenkomsten.
 
Het bestuur van de Recherchesociëteit Amsterdam heeft zich gebogen over de vraag of de (verplichte) vergadering niet op een alternatieve wijze kan plaatsvinden. Het antwoord is positief. Hieronder volgt een korte uitleg over de procedure die zal worden gevolgd. Allereerst zal het bestuur, zoals altijd, een agenda voor de vergadering opstellen en per e-mail aan de leden sturen. Daarbij zullen de niet-goedgekeurde notulen van de vergadering van vorig jaar worden gevoegd, maar ook een zogenaamd vergaderdocument.
 
Het vergaderdocument
 
In het vergaderdocument zal de agenda worden gevolgd, maar de bestuursleden zullen elk hun bijdrage geven in de vorm van mededelingen. Het verzoek is om dat document te lezen en puntsgewijs je eigen inbreng, als je die hebt, binnen een week via de mail te retourneren naar de secretaris, naar mij dus. Ik zal het vergaderdocument aanpassen met de inbreng van de leden en verspreiden naar het bestuur, zodat de bestuursleden ook hun visie en opmerkingen kunnen geven.
Daarna zal het aangepaste vergaderdocument weer per e-mail naar de leden worden gezonden, die er dan opnieuw op kunnen reageren. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd als in de eerste ronde. Ik ga er van uit dat vrijwel alle hobbels en plooien, als die er al zijn, na twee rondes zijn gladgestreken.
Als iedereen akkoord is, sluiten we de vergadering. De laatste versie van het vergaderdocument zal dan tevens dienen als verslag/notulen.
 
De kascommissie
 
De penningmeester zal met de leden van de kascommissie een procedure overeenkomen waarmee financiële verantwoordelijkheid kan worden afgelegd. Het bestuur hoopt op deze wijze aan de verplichtingen te kunnen voldoen om een ledenvergadering uit te
schrijven. Het is een interessant experiment, maar biedt wel de mogelijkheid dat ieder lid van zijn rechten gebruik kan maken.

Lid worden?

U kunt zich aanmelden bij de Recherchesociëteit Amsterdam als u werkt of heeft gewerkt bij een rechercheafdeling van de Amsterdamse politie of in de bijstand van de Koninklijke Marechaussee daar heeft gewerkt. Bij aanmelding zal worden na- gegaan of uw aanmelding correct is. Voor verdere informatie kiest u de menuoptie Aanmelden.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com
',type: 'inline'},modal: true});jQuery(document).on('click', '.popup-modal-dismiss', function (e) {e.preventDefault();jQuery.magnificPopup.close(); document.cookie='fmalertcookies=true; '+expires_cookie+'; path=/'});var name = "fmalertcookies" + "=";var ca = document.cookie.split(";");for(i = 0; i < ca.length; i++) {var c = ca[i];while (c.charAt(0)==" ") c = c.substring(1);if (c.indexOf(name) == 0){ acceptCooke = true; jQuery.magnificPopup.close();}}