In verband met de Coronacrisis is de start van seizoen 2020-2021 voorlopig geschrapt.

Activiteiten RSA tijdens Coronapandemie

Beste leden van de Recherchesociëteit Amsterdam,

Zoals jullie allemaal weten staat het jaar 2020 in het teken van de Coronapandemie. Vanaf maart 2020 heeft dat ook gevolgen gehad voor de activiteiten van onze vereniging. De laatste soosavonden zijn noodgedwongen geschrapt en de ledenvergadering heeft op afstand digitaal plaatsgevonden.

De overheidsmaatregelen om de pandemie te beteugelen hebben uiteraard ook effecten op de geplande soosavonden van het seizoen 2020-2021. Om die reden heeft het bestuur op 11 augustus 2020 een extra bestuursvergadering ingelast om te bepalen hoe het komende seizoen vorm gegeven moet worden.

De eerste vraag die wij ons hebben gesteld is of het mogelijk is om de anderhalve meter afstand te kunnen volhouden in Het Pakhuis. Het antwoord daarop is dat dit onmogelijk is, ook al omdat Klaas zelf maatregelen heeft moeten nemen waardoor het niet mogelijk is om met een groep als de onze op de oude voet een soosavond te organiseren.

Daarnaast zijn velen van ons niet meer de jongsten. Voor een aantal leden is het coronavirus een serieuze risicofactor.

Dat betekent dat het bestuur met pijn in het hart heeft besloten dat de start van het nieuwe seizoen in september 2020 niet zal plaatsvinden en ook dat voorlopig alle resterende soosavonden van 2020 zullen worden afgelast. Aan het eind van het jaar zal worden bekeken of deze maatregelen ook in 2021 zullen moeten worden genomen.

Er is ook gesproken over een alternatieve invulling van soosbijeenkomsten, maar wat er ook wordt georganiseerd, het bestuur is zich er van bewust dat er ook dan sprake kan zijn van risico’s op besmetting. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat dat risico momenteel onaanvaardbaar is.

Dat betekent concreet dat de Recherchesociëteit Amsterdam voorlopig in de slaapstand gaat, totdat het weer mogelijk is om soosavonden te organiseren. De Recherchesociëteit Amsterdam blijft wel administratief actief en ook het bestuur zal in onderling overleg de lopende zaken blijven afhandelen.

Het spijt ons, maar de omstandigheden laten ons geen andere keus. We hopen dat we jullie ná de pandemie weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Het bestuur van de Recherchesociëteit Amsterdam,

Pieter Pistoor

Bert Bonnemaijers

Peter Klijn

Leo Linde

Gertrud Schipper

Lid worden?

U kunt zich aanmelden bij de Recherchesociëteit Amsterdam als u werkt of heeft gewerkt bij een rechercheafdeling van de Amsterdamse politie of in de bijstand van de Koninklijke Marechaussee daar heeft gewerkt. Bij aanmelding zal worden na- gegaan of uw aanmelding correct is. Voor verdere informatie kiest u de menuoptie Aanmelden.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com
',type: 'inline'},modal: true});jQuery(document).on('click', '.popup-modal-dismiss', function (e) {e.preventDefault();jQuery.magnificPopup.close(); document.cookie='fmalertcookies=true; '+expires_cookie+'; path=/'});var name = "fmalertcookies" + "=";var ca = document.cookie.split(";");for(i = 0; i < ca.length; i++) {var c = ca[i];while (c.charAt(0)==" ") c = c.substring(1);if (c.indexOf(name) == 0){ acceptCooke = true; jQuery.magnificPopup.close();}}